Home

Uprzejmie informujemy że WZA odbędzie się 2022.09.30 o godzinie 10:30 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej ul. Świętokrzyska 18 lok.425 00-052 Warszawa Śródmieście. Serdecznie zapraszamy akcjonariuszy. Informacja została zamieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o numerze 174 /2022
  • 28 września 2022
Umowa wydawnicza została podpisana dnia 2.02.2022 , spółka RockGame będzie wydawcą gry Technicity na platformy PC oraz w przyszłości również na inne platformy. A first-person city-building game with powerful tools that allow you to build faster and bigger. Design your own construction blocks and furniture in factories, terraform the open world, build roads and use...
  • 5 lutego 2022
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ROCKGAME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Bluszczańska 76/PAW. 6, NIP: 7272839358, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808233 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy...
  • 5 października 2020
Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...